Lleoliadau Gweithgareddau a Digwyddiadau: A - Y

Ddim yn siwr ble mae'r digwyddiad? Dyma chi.
Cliciwch enw'r lleoliad i weld y lleoliad ar Google Maps.

Bargod, Aberbargod, Gilfach, Deri, Pengam

Llyfrgell Aberbargod

Pant Street
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9BB

Awaken House of Prayer, Aberbargod

57 Commercial St
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9BT

Clwb Bocsio Bargod

1 Upper High Street
Bargoed
CF81 8QY

Clwb Bocsio Bargod

1 Upper High Street
Bargoed
CF81 8QY

Trac Seiclo Bargod

Bristol Terrace
Bargoed
CF81 8RF

Clwb Golff Bargod

Bargoed
CF81 9GF

Canolfan Gwaith Bargod

Lowry Plaza
Hanbury Road
Bargoed
CF81 8QT

Llyfrgell Bargod

Hanbury Chapel
Hanbury Road
Bargoed
CF81 8QR

Neuadd y Byddin Iachawdwriaeth Bargod

55 Greenfield Street
Bargoed
CF81 8RW

Parc Coetir Bargod (Maes Parcio Pengam)

Pengam Woodlands, NP12 3SY

YMCA Bargod

Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

Eglwys Bethel, Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
CF82 7HH

Bourton's Live Music Café Bar

15 High Street
Bargoed
CF81 8RA

Gwesty Y Capel, Gilfach

Park Place,
Gilfach,
Bargoed
CF81 8LZ

Neuadd Cartref, Bargod

Cardiff Rd
Bargoed
CH81 8NY

Canolfan Ieuenctid Cascade

Gwaun-Fro
Penpedairheol
CF82 8BN

Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed

Forest Avenue
Cefn Hengoed
CF82 7HZ

Cyngor ar Bopeth, Bargod

1 Church Place
Bargoed
CF81 8RP

Canolfan Cymunedol Deri

9 Riverside Walk
Deri
CF81 9GE

Stiwdio Ddawns DNL, Aberbargod

St Margarets Park
Pengam Road
Aberbargoed
CF81 9FW

Eglwys Elim, Pontlotyn

Waterloo Terrace
Pontlottyn
CF81 9RG

Canolfan Gymunedol Fochriw

Pontlottyn Road
Fochriw
CF81 9LS

Cenhadaeth Bentecostaidd Fochriw

3 Station Terrace
Fochriw
CF81 9JN

Canolfan Gymunedol Gilfach Bargoed

Heol Pencarreg
Bargoed
CF81 8QD

Neuadd Sgowtiaid Gilfach

Gilfach
Bargoed
CF81 8LP

Neuadd Sbort Gilfach

Gilfach
Bargoed
CF81 8JB

Clwb Gweithwyr Gilfach

85-89 Park Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8LX

Clwb Gweithwyr Gilfach

85-89 Park Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8LX

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Hangar

Bedwellty Road
Aberbargoed
CF81 9DN

Canolfan Hamdden Heolddu, Bargoed

Mountain Road
Bargoed
CF81 9GF

Clwb Lindsay, Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
CF82 7HL

Llancaiach Fawr

Llancaiach Fawr Manor
Nelson
CF46 6ER

Eglwys Gynulleidfaol Markham

Abernant Rd
Markham
NP12 0PR

Canolfan Hamdden Markham

King Georges Field
Pantycefn Road
Markham
NP12 0QX

Murrays, Bargod

1 Upper High St
Bargoed
CF81 8QY

Neuadd St Catwg Community Hall

Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Own Bake, Pengam

17 Cardiff Road
Glan-y-Nant
Pengam
NP12 3XE

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Parc Cwm Darran

Deri
Bargoed
CF81 9NR

Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn

River Road
Pontlottyn
CF81 9PN

Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol

Central Street
Ystrad Mynach
CF82 7EN

Square Royale, Bargod

25 High Street
Bargoed
CF81 8RA

Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod

Church Place
Bargoed
CF81 8RP

Parc Busnes Santes Margaret

Unit 6a
St Margarets Business Park
Pengam Rd
Aberbargoed
CF81 9FW

Eglwys Santes Margaret, Gilfach

St Mary Street
Gilfach
Bargoed
CF81 8NG

Eglwys St Margaret, Gilfach

4 St Mary Street
Gilfach
Bargoed
CF81 8NG

Eglwys San Pedr, Aberbargod

Church Street
Aberbargoed
CF81 9FF

Eglwys Sant Pedr, Aberbargod

Church St
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9FF

Eglwys Sant Tyfaelog, Pontlotyn

8 Church St
Pontlottyn
CF81 9RA

Gerddi Addysgol Taraggan, Bargod

Heol Cae Derwen
Bargoed
CF81 8QB

Y George, Aberbargod

173 Commercial St
Aberbargoed
CF81 9FG

Canolfan Gymunedol Tir-phil

48 School Street
New Tredegar
NP24 6ET

Neuadd Bentref Tir-y-Berth

Horner Street
Tir-y-Berth
CF82 8AJ

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Canolfan y Rhosyn Gwyn

Cross Street
Elliots Town
New Tredegar
NP24 6EF

Ysgol Bro Sannan, Aberbargod

2 Ty Fry Road
Aberbargoed
Bargoed CF81 9FN

Ardal Tredegar Newydd

Trac Seiclo Bargod

Bristol Terrace
Bargoed
CF81 8RF

Parc Coetir Bargod (Maes Parcio Pengam)

Pengam Woodlands, NP12 3SY

Clwb Cyfansoddiadol Brithdir

30 Station Terrace
Brithdir
New Tredegar
NP24 6JS

Eglwys Calfari, Rhymni

Havard's Row
Rhymney
NP22 5PA

Eglwys Elim, Pontlotyn

Waterloo Terrace
Pontlottyn
CF81 9RG

Ysgol Idris Davies, Abertyswg

Abertysswg Road
Abertysswg
NP22 5XF

Eglwys Gynulleidfaol Markham

Abernant Rd
Markham
NP12 0PR

Canolfan Hamdden Markham

King Georges Field
Pantycefn Road
Markham
NP12 0QX

Llyfrgell Tredegar Newydd

Cross Street
White Rose Resource Centre
Elliots Town
New Tredegar
NP24 6EF

Caeau Rygbi Tredegar Newydd

Grove Park
New Tredegar
NP24 6LJ

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Parc Cwm Darran

Deri
Bargoed
CF81 9NR

Tŷ Cymunedol Treffilip

9-10 Penrhyn Terrace
Phillipstown
New Tredegar
NP24 6BG

Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn

River Road
Pontlottyn
CF81 9PN

Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni

22 The Lawns Industrial Estate
Rhymney
NP22 5PW

Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol

Central Street
Ystrad Mynach
CF82 7EN

Eglwys Sant Dingat, Tredegar Newydd

18 Church Terrace
New Tredegar
NP24 6HF

Eglwys San Pedr, Aberbargod

Church Street
Aberbargoed
CF81 9FF

Eglwys Sant Tyfaelog, Pontlotyn

8 Church St
Pontlottyn
CF81 9RA

Tŷ Weindio, Tredegar Newydd

Cross St
Elliots Town
New Tredegar
NP24 6EG

Canolfan Gymunedol Tir-phil

48 School Street
New Tredegar
NP24 6ET

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Canolfan y Rhosyn Gwyn

Cross Street
Elliots Town
New Tredegar
NP24 6EF

Rhymni, Pontlotyn, Abertysswg, Fochriw

Canolfan Cymunedol Abertysswg

Arthur Street
Abertysswg
NP22 5AN

Canolfan Cymunedol Ael-Y-Bryn, Rhymni

Aneurin Terrace
Rhymney
NP22 5DR

Eglwys Calfari, Rhymni

Havard's Row
Rhymney
NP22 5PA

Eglwys Elim, Pontlotyn

Waterloo Terrace
Pontlottyn
CF81 9RG

Campfa Fit4Living, Rhymni

The Whitbread Centre
Rhymney Walk
Rhymney
NP22 5XE

Canolfan Gymunedol Fochriw

Pontlottyn Road
Fochriw
CF81 9LS

Cenhadaeth Bentecostaidd Fochriw

3 Station Terrace
Fochriw
CF81 9JN

Canolfan Furniture Revival, Rhymni

Unit 21, Lawn Industrial Estate
Lawn Terrace
Rhymney
NP22 5PW

Canolfan Hafod Deg, Rhymni

High Street
Rhymney
NP22 5LP

Ysgol Idris Davies, Abertyswg

Abertysswg Road
Abertysswg
NP22 5XF

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Parc Cwm Darran

Deri
Bargoed
CF81 9NR

Capel Penuel, Rhymni

King Edward Terrace
Rhymney

Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn

River Road
Pontlottyn
CF81 9PN

Clwb Bowlio Rhymni

War Memorial Park
High Street
Rhymney
NP22 5NB

Canolfan Ddydd Rhymni (WigWam)

Tre-York St
Rhymney
NP22 5LR

Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni

22 The Lawns Industrial Estate
Rhymney
NP22 5PW

Llyfrgell Rhymni

Victoria Road
Rhymney
NP22 5NU

Clwb Rygbi Rhymni

War Memorial Park
High Street
Rhymney
NP22 5NB

Clwb Cymdeithasol Rhymni

39 High Street
Rhymney
NP22 5LP

Canolfan Ieuenctid Rhymni

6 Tan-y-Llan Terrace
Rhymney
NP22 5HE

Eglwys Dewi Sant, Rhymni

119 High St
Rhymney
NP22 5NG

Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Rhymni

Moriah St
Rhymney
NP22 5JS

Eglwys Sant Tyfaelog, Pontlotyn

8 Church St
Pontlottyn
CF81 9RA

Clwb y Bragdy, Rhymni

Old Brewery Lane
Rhymney
NP22 5HT

The Farmers Arms, Rhymni

Old Brewery Lane
Rhymney
NP22 5EZ

Canolfan Gymunedol Tir-phil

48 School Street
New Tredegar
NP24 6ET

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Canolfan y Rhosyn Gwyn

Cross Street
Elliots Town
New Tredegar
NP24 6EF

Ardal Rhisga

Llyfrgell Abercarn

1 Duffryn Street
Abercarn
NP11 5DT

Cwt Sgowtiaid Abercarn

The Scout Hut
Bridge Street
Abercarn
NP11 5EY

Eglwys y Bedyddwyr Bethany, Rhisga

Tredegar St
Risca
NP11 6BW

Canolfan Cymunedol Golygfa'r Sianel, Rhisga

Hafod-y-Bryn
Pontymister
Risca
NP11 6LL

Tafarn Commercial, Rhisga

Commercial Street
Risca
NP11 6BA

Clwb Rygbi Cross Keys

Pandy Park
Woodward Avenue
Crosskeys
NP11 7BS

Canolfan Ieuenctid Crosskeys

Woodward Ave
Crosskeys
NP11 7BS

Clwb Bocsio Cwmcarn

Old British Legion Building
Cwmcarn
NP11 7LZ

Ffordd Goedwig Cwmcarn

Cwmcarn
NP11 7FA

Neuadd Henoed Cwmcarn

69 Newport Road
Cwmcarn
NP11 7LZ

Neuadd Eglwys Dan-y-Graig, Rhisga

2 Dan-y-Graig Road
Risca
NP11 6DB

Fox and Hounds, Rhisga

Park Road
Risca
NP11 6PW

Eglwys Gristnogol Bywyd Newydd, Abercarn

37 Llanover Street
West End
Abercarn
NP11 4SX

Hen Swyddfeydd y Cyngor, Rhisga

St Mary's Street
Risca
NP11 6GQ

Tŷ Rhydychen, Rhisga

Grove Road
Risca
NP11 6GR

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Clinig Ceiropracteg a Lles Rhisga

57 Tredegar St
Risca
NP11 6BW

Canolfan Hamdden Rhisga

Pontymason Lane
Risca
NP11 6GH

Llyfrgell Rhisga

75 Tredegar Steet
Risca
NP11 6BW

Clwb Rygbi Rhisga

Tredegar Terrace
Risca
NP11 6BY

Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth, Rhisga

66A Commercial Street
Risca
NP11 6BA

Neuadd Henoed Rhisga

Park Road 
Risca 
NP11 6BJ

Clwb Cangen Gweithwyr Rhisga

90 Commercial Street
Risca
NP11 6EE

Clwb Gweithwyr Rhisga

90 Commercial Street
Risca
NP11 6EE

Siop Goffi Snug

60 Tredegar Street
Risca
NP11 6BW

Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Rhisga

Tredegar Street
Risca
NP11 6BW

Neuadd Eglwys Santes Margaret, Rhisga

2 Malvern Terrace
Risca
NP11 6AU

Neuadd Eglwys y Santes Fair, Rhisga

55 St Mary Street
Risca
NP11 6GF

Eglwys Sant Dewi, Rhisga

Thistle Way
Risca
NP11 6PL

Y Felin Goffi, Rhisga

127 Commercial St
Risca
NP11 6AZ

The Hive, Rhisga

66-67 Tredegar Street
Risca
NP11 6BW

Y Pantri, Rhisga

49 Tredegar Street
Risca
NP11 6BW

Canolfan Lles Time, Rhisga

66-67 Tredegar St
Risca
NP11 6BW

TLC - Tŷ Sign, Rhisga

76 Elm Drive
Risca
NP11 6HJ

Eglwys Tŷ Isaf, Rhisga

65 Springfield Road
Risca
NP11 6LY

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Canolfan Feddygol Wellspring

Park Road
Risca
NP11 6BJ

Ystrad Mynach, Gelligaer, Hengoed, Penpedairheol

Parc Coetir Bargod (Maes Parcio Pengam)

Pengam Woodlands, NP12 3SY

Clwb Cymdeithasol Beech Grove, Cascade

The Square
Penpedairheol
CF82 8BT

Clwb Cymdeithasol Beechgrove

The Square, Penpedairheol, CF82 8BT

Capel Bethany, Ystrad Mynach

Lisburn Road
Ystrad Mynach
CF82 7AS

Eglwys Bethel, Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
Hengoed
CF82 7HH

Eglwys Bethel, Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
CF82 7HH

Canolfan Gymunedol Cascade, Penpedairheol

1 Llwyn Onn
Penpedairheol
CF82 8BB

Canolfan Ieuenctid Cascade

Gwaun-Fro
Penpedairheol
CF82 8BN

Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed

Forest Avenue
Cefn Hengoed
CF82 7HZ

Canolfan Ieuenctid Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
Hengoed
CF82 7HN

Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, Ystrad Mynach

Caerphilly Road
Ystrad Mynach
CF82 7EP

Coleg y Cymoedd, Ystrad Mynach

Twyn Road
Ystrad Mynach
CF82 7XR

Neuadd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed

Hengoed Road
Cefn Hengoed
Hengoed
CF82 7HP

Evolution Fitness, Ystrad Mynach

Unit 2
Withey Dyffryn Court
Alder Avenue
Ystrad Mynach
CF82 7TT

Clwb Bowlio Gelligaer

Recreation Ground
Glyngaer
Gelligaer
CF82 8FJ 

Canolfan Gymunedol Gelligaer

18 Aneurin Bevan Avenue
Gelligaer
CF82 8ES

Canolfan Gymunedol Hengoed

Park Road
Hengoed
CF82 7LT

Canolfan Hamdden Heolddu, Bargoed

Mountain Road
Bargoed
CF81 9GF

Eglwys Y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach

1 Cedar Way
Ystrad Mynach
CF82 7DR

Clwb Lindsay, Cefn Hengoed

Gelligaer Road
Cefn Hengoed
CF82 7HL

Llancaiach Fawr

Llancaiach Fawr Manor
Nelson
CF46 6ER

Neuadd St Catwg Community Hall

Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Own Bake, Pengam

17 Cardiff Road
Glan-y-Nant
Pengam
NP12 3XE

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Parc Penallta, Ystrad Mynach

Penallta Road
Ystrad Mynach
CF82 7GN

Clwb Rygbi Penallta

Caerphilly Road
Ystrad Mynach
CF82 7EP

Canolfan Gymunedol Penybryn

Trosnant Crescent
Penybryn
Hengoed
CF82 7FW

Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol

Central Street
Ystrad Mynach
CF82 7EN

Capel Salem, Nelson

High St, Nelson, CF46 6EU

Shappelles, Ystrad Mynach

The Bridge
Ystrad Mynach
CF82 7ED

Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach

Oakfield Street
Ystrad Mynach
CF82 7AF

Neuadd St Catwg, Gelligaer

Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Canolfan Hamdden Sue Noake, Ystrad Mynach

Hengoed Road
Ystrad Mynach
CF82 8AA

The Coopers, Ystrad Mynach

5 Caerphilly Road
Ystrad Mynach
CF82 7EP

The Fit Yard - Clwb Ieuenctid Cascade

Cascade Youth Club
The Avenue
Penpedairheol
CF82 8BT

Neuadd Bentref Tir-y-Berth

Horner Street
Tir-y-Berth
CF82 8AJ

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ye Olde Royal Oak, Ystrad Mynach

Commercial Street
Ystrad Mynach
CF82 7DY

Ysbyty Ystrad Fawr

Ystrad Fawr Way
Ystrad Mynach
CF82 7GP

Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach

Lisburn Road
Ystrad Mynach
CF82 7AS

Llyfrgell Ystrad Mynach

39 High Street
Ystrad Mynach
CF82 7BB

Eglwys Fethodistaidd Ystrad Mynach

Lewis Street
Ystrad Mynach
CF82 7AQ

Clwb Anwleidyddol a Chymdeithasol Ystrad Mynach

23 Bedwlwyn Road
Ystrad Mynach
CF82 7AA

Clwb Anwleidyddol Ystrad Mynach

23 Bedwlwyn Road
Ystrad Mynach
CF82 7AA

Neuadd Sgowtiaid Ystrad Mynach

35 Central Street
Ystrad Mynach
CF82 7EN

Nelson

Parc Coetir Bargod (Maes Parcio Pengam)

Pengam Woodlands, NP12 3SY

Clwb Cymdeithasol Beech Grove, Cascade

The Square
Penpedairheol
CF82 8BT

Neuadd Eglwys Bethel, Nelson

Heol Fawr, Nelson, CF46 6NP

Eglwys y Bedyddwyr Calfaria, Nelson

4 Wern Crescent
Nelson
CF46 6NE

Fferm Antur Colliers

Caerphilly Road
Nelson
CF46 6PR

Llancaiach Fawr

Llancaiach Fawr Manor
Nelson
CF46 6ER

Canolfan Gymunedol Nelson

13 Bryncelyn
Nelson
CF46 6HL

Llfyrgell Nelson

Commercial Street
Nelson
CF46 6NF

Neuadd St Catwg Community Hall

Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd
Tredegar
NP22 3AY

Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol

Central Street
Ystrad Mynach
CF82 7EN

Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson

High Street
Nelson
CF46 6LN

Neuadd Bentref Tir-y-Berth

Horner Street
Tir-y-Berth
CF82 8AJ

Ty Penallta

Penallta House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Y Fan

Gorsaf Dân Caerffili

Waun Fach St, Caerphilly CF83 3HL

Cyfnewid Gwisg Caerffili

 43 Attlee Court, Caerphilly CF83 1QU

Canolfan Plant Integredig St James, Caerffili

Pen Y Cae, Caerphilly, CF83 3GT

Canolfan Cymunedol Y Fan

Porset Park, Caerphilly CF83 2YD

Bedwas, Trethomas a Machen

Ymddiriedolaeth y Plwyf, Bedwas

St. Thomas' Church
Heol yr Ysgol
Trethomas
Caerphilly
CF83 8FL

Cwm Aber